چقدر از شغل خود رضایت دارید؟

قطع ارتباط بین شغل و رشته‌های تحصیلی باعث بروز نوعی آشفتگی و افت شدید رضایت شغلی در بازار کار ایران شده تا جایی که امروز کمتر کسی را می‌توان یافت که شغلی متناسب با تحصیلات خود داشته باشد.

ادامه مطلب

استقراض از کارمندان !

یکی از چالش‌های بزرگ سازمان‌های ایرانی مواجهه با پدیده توسعه کسب‌ و‌کار است. بسیاری از مدیران زمانی تصمیم به توسعه کار و افزایش تعداد کارمندان می‌گیرند که از منابع مالی کافی بهره‌مند نیستند و در نتیجه در پرداخت دستمزدهای کارمندان و رسیدگی به سایر نیازهای آنها در محیط کار دچار مشکل می‌شوند. این آفت سازمانی

ادامه مطلب

چالش‌های محیط‌های کاری: رضایت شغلی کارکنان

«چند ساعت به پایان وقت اداری باقی مانده است؟»، «کی تعطیل می‌شویم؟»، «چند سال دیگر باید کار کنیم؟»، «تا چند سال باید این وضع را تحمل کرد؟» و پرسش‌هایی از این قبیل، موضوعات آشنایی است که در اغلب محیط‌های کاری، روزانه در بین همکاران تکرار می‌شود. امروزه هر یک از ما، در محیط کاری خود با

ادامه مطلب

با کارمندان در مورد حقوق شفاف گفت‌وگو کنید

همه مدیران می‌دانند که کارمندان درگیر و متعهد کارآیی بیشتری دارند. اما از میان تحقیقات متعددی که در این باره صورت گرفته، تعداد بسیار کمی از آنها بر دلیل اصلی اشتغال افراد در مرحله نخست متمرکز شده‌اند: دریافت حقوق.

ادامه مطلب