دانمارک: قسمت اول-استان هوودستان

در تقسیمات کشوری جدیدی که در سال ۲۰۰۷ انجام شد دانمارک به ۵ استان تقسیم شد که هوودستادن (Hovedstaden) یکی از  این استان‌هاست. هوودستان شامل بخش شمالی جزیرهٔ شیلند و جزیرهٔ برنهلم نیز می‌شود. هوودستان در لغت به معنی منطقه پایتختی است زیرا کپنهاگ، پایتخت دانمارک، در این استان قرار دارد. مرکز استان هوودستادن شهر هیلروئه (Hillerød) است.

ادامه مطلب

دانمارک (قسمت اول: مقدمه)

پادشاهی دانمارک کشوری است در شمال اروپا. پایتخت آن کپنهاگ است. جمعیت این کشور ۵٫۵ میلیون نفر و زبان رسمی آن دانمارکی است. زبان‌های فاروئی، گرینلندی و آلمانی نیز به عنوان زبان‌های محلی در این کشور رسمیت دارند. واحد پول این کشور کرون دانمارک است و با اینکه این کشور در سال ۱۹۷۳ به اتحادیه اروپا

ادامه مطلب

گرین کارت دانمارک: قسمت سوم – شرایط مالی

گرین کارت دانمارک امکان جستجو و یافتن کار در این کشور را به متخصصان و نیروی کار ماهر خارجی می‌دهد. اجازه کار و اقامتی که با استفاده از طرح گرین کارت صادر می‌شود براساس یک ارزیابی فردی و با توجه به اهداف طرح گرین کارت است. شرایط لازم برای دریافت گرین کارت دانمارک داشتن شرایط زیر

ادامه مطلب

گرین کارت دانمارک: قسمت دوم – جزئیات کسب ۱۰۰ امتیاز

گرین کارت دانمارک امکان جستجو و یافتن کار در این کشور را به متخصصان و نیروی کار ماهر خارجی می‌دهد. اجازه کار و اقامتی که با استفاده از طرح گرین کارت صادر می‌شود براساس یک ارزیابی فردی و با توجه به اهداف طرح گرین کارت است.

ادامه مطلب

گرین کارت دانمارک: قسمت اول-فرصتهای شغلی

مقدمه برای کار و اقامت در کشور دانمارک شما باید اجازه کار و اقامت در این کشو را داشته باشید. اگر از شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا یا حوزه اسکاندیناوی نیستید، دریافت اجازه کار و اقامت در درجه اول به شرایط شما بستگی دارد. این قانون در مورد مشاغل داوطلبانه و بدون دستمزد نیز صادق

ادامه مطلب