مهارت‌آموزی راه نجات از بیکاری

یک مقام مسئول در وزارت کار گفت: آموزش در دانشگاه‌ها و مهارت‌آموزی باید متناسب با نیاز بازار کار باشد. سید علی موسوی تدوین استانداردهای آموزشی از سوی بخش خصوصی را راهکاری برای اشتغال‌زایی دانست و گفت: سطوح مهارت در کشورهای پیشرفته جهان تعریف شده است و بر اساس این تعریف برنامه‌ریزی برای ایجاد اشتغال و مهارت‌آموزی

ادامه مطلب